வாட்ஸ்அப் பயன்பாட்டிற்கு கட்டணமா?* வாட்ஸ் அப் நிறுவனம் ஆலோசனை!!