தரம் உயர்த்தப்படும் பள்ளிகளின் பட்டியல் நாளை வெளியாகும்! - கல்வி அமைச்சர்


100 உயர் நிலைப்பள்ளிகள் 100மேல்நிலைப்பள்ளிகள்  தரம்
உயர்ந்தப்படுவது குறித்த அறிவிப்பு நாளை வெளியாகும். கல்வி அமைச்சர் பேட்டியளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.