அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய உத்தரவு -தலைமைச் செயலாளர் கடிதம்