கல்வி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரி விசாரணை