திருவண்ணாமலை மாவட்ட அனைத்து ஆசிரியர் இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பு நடத்திய மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம்


Image may contain: 2 peopleImage may contain: 7 people, people smiling, crowd and outdoor


Image may contain: 1 person, crowd