அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கத்தின் சார்பில் மாவட்ட திட்ட அலுவலகத்தில் District Co-Ordinator 7 பேரை தேர்வு செய்வதற்கான ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது*