தினமும் 4 மணிநேரம் பயணித்து பள்ளிச் செல்லும் சிறுவர்கள்:- படிப்பை கைவிடும் அபாயம்!