ஒருநபர் கமிட்டி அவகாசம் நீட்டிப்பு!!! (பத்திரிகை செய்தி)