மழை மற்றும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கேரளா மாநிலத்துக்கு உதவுங்கள் -கேரள மாநில முதல்வர் வேண்டுகோள்