அண்ணன் தந்த மோதிரத்துடன் அவரை சென்றடைந்தார் கருணாநிதி

Karunanidhi wearing a ring of gift given by Anna