இதோ மெரினாவில் ஓய்வு எடுக்காமல் உழைத்தவன் ஓய்வு எடுக்கிறான் என் தலைவன்.. கண்ணீரோடு..

Image may contain: people sitting and indoor