ஜாக்டோ - ஜியோ விவகாரம்: ஸ்ரீதர், சித்திக் கமிட்டி பரிந்துரைகள் மீதான நடவடிக்கை குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு