உழைப்பாளர் பெருமையை உரைத்திடும் உன்னத நன்நாள்... தொழிலாளர்அனைவருக்கும் மே தினம் வாழ்த்துக்கள்...