புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை ரத்து செய்ய போராட முடிவு