13 ஆம் தேதி கூடும் சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் செப்டம்பர் மாதம் 21 ஆம் தேதி வரை நடத்த அலுவல் ஆய்வு கூட்டத்தில் முடிவு. பள்ளிக்கல்வித் துறை - 27.8.21 அன்று நடைபெறும்...

13 ஆம் தேதி கூடும் சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் செப்டம்பர் மாதம் 21 ஆம் தேதி வரை  நடத்த அலுவல் ஆய்வு கூட்டத்தில் முடிவு.

பள்ளிக்கல்வித் துறை - 27.8.21 அன்று நடைபெறும்...